เกี่ยวกับเรา

บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด

ดูแลระบบบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
           บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 67 หมู่ที่1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ทำธุรกิจทางด้านการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ เช่น สารเคมี ไส้กรองน้ำ เป็นต้น บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจดูแลระบบบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบบำบัดสีในห้องพ่นสี ระบบน้ำอาร์โอ ไส้กรองน้ำประเภทต่างๆ ถุงกรองและผ้ากรองทุกชนิด สารกรองน้ำต่างๆ เมมเบรนด์ รวมถึงการบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำ ล้างเมมเบรนด์ และจำหน่ายน้ำอาร์โอ น้ำดีไอให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งราคาและการบริการ จนถึงปัจจุบันนี้
           เมื่อวันที่ 18 เมษายน พศ. 2549 ได้จัดตั้งบริษัท เคเอส โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 23/92 หมู่ที่2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 เป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของบริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด โดยเป็นบริษัทตัวแทนในการนำสินค้าที่บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด นำเข้ามา จัดจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาเคมีระบบบำบัดน้ำและอุปกรณ์กรองน้ำ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
พันธกิจ ทุ่มเทพลัง ความสามารถในการสร้างสรรค์การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีที่สุด เพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก ด้วยเคมีภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพ