PK-120

Share |
 
 
        
 

เป็นการรวมสารเคมีที่ทำหน้าที่ลดความเหนียวของสี และการรวมตัวของตะกอนสีให้ลอยขึ้น ไว้ในสารเคมีเพียงตัวเดียว เพื่อความสะดวกกับการใช้งาน

   

 

STAR  PREMIUM CO.,LTD.

67 M.1 T.Bansuan A.muang Chonburi 20000 Tel.(+66)-3879-7246 Fax. (+66)-3879-7322