เคมีบำบัดสีในห้องพ่นสี
จำนวน 6 รายการ

P-100
 
PK-120
 
Paint Booth
 
K-23 (เคมีรวมตะกอนสีให้ลอยตัวขึ้น)
 
N - 135 (สารเคมีปรับpH และลดกลิ่นในระบบ)
 
P - 810 (ลดความเหนียวของสี)
 

 

STAR  PREMIUM CO.,LTD.

67 M.1 T.Bansuan A.muang Chonburi 20000 Tel.(+66)-3879-7246 Fax. (+66)-3879-7322