เคมีบำบัดน้ำเสีย
จำนวน 3 รายการ

Waste Water
 
CP - 6120 (รวมตะกอนน้ำเสีย)
 
W - 315 (เคมีเร่งตะกอนน้ำเสีย)
 

 

STAR  PREMIUM CO.,LTD.

67 M.1 T.Bansuan A.muang Chonburi 20000 Tel.(+66)-3879-7246 Fax. (+66)-3879-7322