บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด

คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตน้ำยาจากสารสกัดธรรมชาติ +66-3879-7246

บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด

ดูแลระบบบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
           บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 67 หมู่ที่1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ทำธุรกิจทางด้านการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ เช่น สารเคมี ไส้กรองน้ำ เป็นต้น บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจดูแลระบบบำบัดน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบบำบัดสีในห้องพ่นสี ระบบน้ำอาร์โอ ไส้กรองน้ำประเภทต่างๆ ถุงกรองและผ้ากรองทุกชนิด สารกรองน้ำต่างๆ เมมเบรนด์ รวมถึงการบริการเปลี่ยนสารกรองน้ำ ล้างเมมเบรนด์ และจำหน่ายน้ำอาร์โอ น้ำดีไอให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งราคาและการบริการ

           ต่อมาในปี พศ.2563 บริษัทสตาร์ พรีเมี่ยม จำกัดได้มีนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยู่และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัททางบริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตน้ำยาสูตรธรรมชาติ และเพื่อเพิ่มฐานการผลิต น้ำยาธรรมชาติ ทางบริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด มีการสร้างโรงงาน เพื่อขยายกิจการ ในวันที่ 20 ตุลาคม พศ. 2563 สถานที่ตั้งอยู่ เลขที่ 17/9 ม.10 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 2000 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจนถึงปัจจุบันนี้

สินค้าของเรา

ระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบบำบัดสีในห้องพ่นสี ระบบน้ำอาร์โอฯลฯ
ดูสินค้าทั้งหมด

ติดต่อเรา

17/9 ม.10 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000